Головна Дистанційна освітаМайбутньому першокласнику Пам'ятки населенню Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів музично-естетичних дисциплін

 
Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання, насамперед, універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Ефективність роботи естетичного циклу полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. Проблема над якою працює кафедра «Формування професійних компетенцій творчого педагога як умова розвитку і самореалізації особистості учня через активну художню діяльність і творче самовираження у сфері мистецтва».
Загальна мета кафедри конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, виховні й розвиваючі аспекти:
збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості; виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації;
виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки; готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями; формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв - музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного; виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та самовиховання.
На кафедрі працює 4 вчителя.
На кафедрі працює 4 вчителя.

Тітова Ольга Петрівна
Вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, голова методичного об'єднання, керівник гуртка образотворчого мистецтва «Крок за роком».
Стаж роботи: 8 років, у закладі працює з 2004 року.
Педагогічне кредо: «Успіх приходить , коли звичні речі ти робиш надзвичайно добре».
Випустила навчально-методичний посібник з образотворчого мистецтва "Дидактичний матеріал для вчителя образотворчого мистецтва для 5 класу", брав участь у конкурсі Ярмарок фахових сподівань- 2010 р.
Керівник проекту з художньої культури "Український народний одяг. Формування українського народного одягу в різних регіонах України"; 
Проекту з художньої культури "Український народний одяг. Формування українського народного одягу в різних регіонах України". 
 
Рафалюк Зоя Дмитрівна 
Вчитель музичного мистецтва, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, «старший вчитель», керівник хорового гуртка середніх та старших класів.
Стаж роботи: 14 років, у закладі працює з 2000 року.
Педагогічне кредо: «Далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у своїй праці повинен стати кожний».
Випустила навчально-методичний посібник «Музичне мистецтво. Музично-дидактичний матеріал для 7-8 класів» 2010 рік.
 Часник Тетяна Миколаївна
Вчитель музичного мистецтва, спеціаліст, старший вчитель, керівник вокальних ансамблів молодших та старших класів
Стаж роботи: 28 років, в закладі працює з 1986 року.
Педагогічне кредо: «Завтра урок. І творити його треба так, як митець творить вірші чи музику».
В 2010 р. розробила методичний посібник для учнів початкових класів «Використання інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва»
 

 Сергієнко  Наталя Вікторівна 

 
 
 
Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: vinschool20@gmail.com