Головна Майбутньому першокласнику Дистанційне навчання Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів філологічних дисциплін

Учителі української мови, української та зарубіжної літератури
 
 
Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним із провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.
Найголовніше та найістотніше у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги вчителям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.
Протягом тривалого часу на кафедрі була створена власна система роботи.
Педагогічне кредо нашого колективу: "Творчий союз учителя та учня - запорука розвитку інтелектуальної особистості учасників навчально - виховного процесу. Новаторство, творчість, професіоналізм - запорука успіху колективу".
Головне призначення методичного об'єднання вчителів словесників реалізується у такій проблемі як: «Розвиток креативності та творчої обдарованості школярів шляхом особистісно зорієнтованого використання інноваційних технологій».
З цього випливає мета методичної роботи: впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання школярів; сприяння розвитку творчої обдарованості кожного учня та формування вміння креативно підходити до розв'язання поставлених задач.
Мета методичної роботи реалізовується розв'язанням таких конкретних завдань, а саме:
- формувати в учнів науковий світогляд;
- розвивати пізнавальні й творчі здібності школярів;
- формувати вміння спостерігати життя, давати оцінку фактам і явищам,висловлювати власні думки, виявляти своє ставлення до вчинків людей;
- розвивати в учнів потребу в естетичному самовдосконаленні.
Основними цілями роботи методичного об'єднання є:
- підвищення ефективності уроку з використанням інноваційних технологій;
- підвищення фахової майстерності(курси, взаємовідвідування уроків передових учителів);
- розвивати інтереси учнів до предмету(екскурсії, творчі роботи, уроки - семінари, уроки - диспути).
- розвивати творчі здібності обдарованих дітей через факультативні заняття, олімпіади;
- розвивати усне і писемне мовлення (участь у конкурсах читців, міні - виставки);
- залучати учнів до читання додаткової літератури (конференції, круглі столи).
Робота членів методоб'єднання відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи та прийоми: «Ажурна пилка», «Мозкова атака», «Мікрофон», робота в парах, групах. 
На кафедрі працюють креативні вчителі, які з учнями відвідують музеї, театри, подорожують містами України.
На уроках та позакласних заходах активно використовують аудіо-, відеотехніку.
Учителі та учні співпрацюють: разом готуються до олімпіад та конкурсів, що проводяться у школі, районі, місті.
Робота вчителів зарубіжної літератури та російської мови направлена на оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та вдосконалення науково-методичної роботи на уроках російської мови та зарубіжної літератури; створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук.
 
 
 

Мазарчук Алла Василівна вчитель української мови та літератури. Заступник директора з НВР.
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист.
Тема самоосвіти:
 Станкевич Наталя Василівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист.
Тема самоосвіти: "Формування національної свідомості учнів на уроках української мови та літератури через сучасні підходи до створення розвитку особистості"
 Гура Таїсія Дмитрівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист.
Тема самоосвіти: "Інфографіка та ментальні карти на уроках української мови та літератури"
 Колесник Олена Петрівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист.
Тема самоосвіти: "Активізація творчої діяльності на уроках української мови та літератури в системі креативного навчання"
 Ящук Людмила Леонідівна - вчитель української мови та літератури. Керівник професійної спільноти вчителів філологічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист.
Тема самоосвіти: "Шляхи формування компетентної особистості на уроках української мови та літератури"
 Андреєва Інна Анатоліївна - вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії.
Тема самоосвіти: "Впровадження новітніх технологій та розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури"
 Канюк Валентина Михайлівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - вища.
Тема самоосвіти: "Інтеграція медіаграмотності в уроки української мови та літератури"
 Ванжула Олена Вікторівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший вчитель.
Тема самоосвіти: "Формування ключових компетенцій учнів засобами інформаційно-комуцікаційних технологій на уроках української мови та літератури"
 Дорох Галина Володимирівна - вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист, нагороджена нагрудним знаком "Василя Сухомлинського"
Тема самоосвіти: "Використання WEB-технологій у процесі викладання зарубіжної літератури"
 Циркун Галина Сергіївна - вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший вчитель.
Тема самоосвіти: "Шляхи формування компетентної особистості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури"
 Степаненко Вікторія Олександрівна - вчитель української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія - спеціаліст (магістр).
Тема самоосвіти: "Удосконалення форм і методів навчання на уроках української мови та літератури"

 

Новини закладу