Головна Дистанційне навчанняМайбутньому першокласнику Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів філологічних дисциплін
Учителів української мови, української та зарубіжної літератури
 
 
Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним із провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.
Найголовніше та найістотніше у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги вчителям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.
Протягом тривалого часу на кафедрі була створена власна система роботи.
Педагогічне кредо нашого колективу: "Творчий союз учителя та учня - запорука розвитку інтелектуальної особистості учасників навчально - виховного процесу. Новаторство, творчість, професіоналізм - запорука успіху колективу".
Головне призначення методичного об'єднання вчителів словесників реалізується у такій проблемі як: «Розвиток креативності та творчої обдарованості школярів шляхом особистісно зорієнтованого використання інноваційних технологій».
З цього випливає мета методичної роботи: впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання школярів; сприяння розвитку творчої обдарованості кожного учня та формування вміння креативно підходити до розв'язання поставлених задач.
Мета методичної роботи реалізовується розв'язанням таких конкретних завдань, а саме:
- формувати в учнів науковий світогляд;
- розвивати пізнавальні й творчі здібності школярів;
- формувати вміння спостерігати життя, давати оцінку фактам і явищам,висловлювати власні думки, виявляти своє ставлення до вчинків людей;
- розвивати в учнів потребу в естетичному самовдосконаленні.
Основними цілями роботи методичного об'єднання є:
- підвищення ефективності уроку з використанням інноваційних технологій;
- підвищення фахової майстерності(курси, взаємовідвідування уроків передових учителів);
- розвивати інтереси учнів до предмету(екскурсії, творчі роботи, уроки - семінари, уроки - диспути).
- розвивати творчі здібності обдарованих дітей через факультативні заняття, олімпіади;
- розвивати усне і писемне мовлення (участь у конкурсах читців, міні - виставки);
- залучати учнів до читання додаткової літератури (конференції, круглі столи).
Робота членів методоб'єднання відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи та прийоми: «Ажурна пилка», «Мозкова атака», «Мікрофон», робота в парах, групах. 
На кафедрі працюють креативні вчителі, які з учнями відвідують музеї, театри, подорожують містами України.
На уроках та позакласних заходах активно використовують аудіо-, відеотехніку.
Учителі та учні співпрацюють: разом готуються до олімпіад та конкурсів, що проводяться у школі, районі, місті.
Робота вчителів зарубіжної літератури та російської мови направлена на оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та вдосконалення науково-методичної роботи на уроках російської мови та зарубіжної літератури; створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук.
 
 
Мазарчук Алла Василівна
Вчитель української мови та літератури, заступник директора, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист. 
Педагогічне кредо: «Викладання - це мистецтво, а не ремесло - у цьому самий корінь учительської справи... Вічно винаходити, удосконалюватися - от єдиний можливий курс сучасного вчителя».
Працює над методичною проблемою: «Впровадження новітніх технологій як засіб вдосконалення викладання української мови та літератури».
Творча особистість. Сумлінний і добросовісний учитель. Уроки проводить на високому професійному рівні. Використовує диференційований підхід до учнів, індивідуальну та групову роботу.
 
Станкевич Наталя Василівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист .
Педагогічне кредо: «Бачу ціль, не бачу перепон».
Працює над методичною проблемою: Творче використання елементів українознавства у формуванні національної свідомості на уроках української мови та літератури».
Досвідчений, ерудований, творчий вчитель. На своїх уроках широко використовує інтерактивні методи навчання. Екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Член журі міського етапу олімпіади з української мови та літератури, конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика.
 
 
Колесник Олена Петрівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист.
Педагогічне кредо: «Працювати, працювати, працювати...». 
Працює над методичною проблемою: «Формування компетентностей шляхом особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури».
Досвідчений учитель, має ґрунтовний рівень професіоналізму. Творча, ініціативна, ерудована особистість. Широко використовує на уроках інноваційні технології навчання. Роботу спрямовує на розвиток творчої особистості. Екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Член журі міського етапу олімпіади з української мови та літератури, конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика.
 
Бохонко Любов Олександрівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель.
Педагогічне кредо: «Головне - навчити дітей мислити». 
Працює над методичною проблемою: «Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання, мотивації інтересу учнів під час вивчення української мови та літератури».
Учитель сумлінний, досвідчений, творчий. На уроках свою роботу спрямовує на розвиток творчої особистості.
 
Гура Таїсія Дмитрівна
Учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
Тема сам
оосвіти: "Інфографіка та ментальні карти на уроках української мови та літератури". Педагогічне кредо: "Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятись на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання..." (В.Сухомлинський). Член журі міського етапу олімпіади з української мови та літератури, конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика.Екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.
 
Ящук Людмила Леонідівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж - 13 років.
Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».
Працює над методичною проблемою: «Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури».
Учитель сумлінний, творчий. На уроках використовує елементи ейдетики.
  
Канюк Валентина Михайлівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії.
Педагогічне кредо: «Приймай дитину з благоговінням, виховуй її з любов'ю, випускай вільною». Працює над методичною проблемою: «Сучасні уроки української мови та літератури з використанням інформаційних технологій навчання». Досвідчений, творчий вчитель. На своїх уроках широко
використовує інтерактивні методи навчання.
  
 
Циркун Галина Сергіївна
Вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст  вищої категорії», педагогічне звання "старший вчитель", учасник заходів, проведених для учителів міста 2013, 2015 роках, «Педагогічна майстерня», «Створення цифрового портфоліо», учасник конкурсу професійної майстерності «Мистецтво педагогічної комунікації». У закладі працює з 1992 року.
Педагогічне кредо: «Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю».
Працює над проблемою: «Шляхи формування компетентної особистості з використанням інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури та російської мови».

 

Андреєва Інна Анатоліївна
Вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія «учитель першої категорії».
У закладі працює з 2000 року. Педагогічне кредо: «Вчитель виведе в дорогу і прийде на допомогу». Працює над проблемою: «Впровадження новітніх технологій та розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури».
 

   

 

 

Ванжула Олена Вікторівна
Вчитель зарубіжної літератури. 
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель». В закладі працює з 2001 року.
Педагогічне кредо: «Вчительство - це мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності».
Працює над проблемою: «Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках зарубіжної літератури».

 

Дорох Галина Володимирівна
Вчитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», нагороджена значком «Відмінник народної освіти УРСР». Завідувач кабінетом зарубіжної літератури. В закладі працює з 1981 року.
Учасник виставки «Сучасні навчальні заклади - 2011». Учасник конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», у номінації «Електронно-освітній ресурс».
Педагогічне кредо: «Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень : навчаючи - учись, навчаючи - твори, у процесі творчості -навчай».
Працює над проблемою: «Використання WEB технологій в процесі викладання зарубіжної літератури». На допомогу учителям зарубіжної літератури та дітям створила блог «Творча майстерня Галини Дорох».
Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: headmaster@sch20.vin.ua