Головна Дистанційна освітаМайбутньому першокласнику Пам'ятки населенню Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів філологічних дисциплін
Учителів української мови та літератури
 
 
Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним із провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.
Найголовніше та найістотніше у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги вчителям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.
Протягом тривалого часу на кафедрі була створена власна система роботи.
Педагогічне кредо нашого колективу: "Творчий союз учителя та учня - запорука розвитку інтелектуальної особистості учасників навчально - виховного процесу. Новаторство, творчість, професіоналізм - запорука успіху колективу".
Головне призначення методичного об'єднання вчителів словесників реалізується у такій проблемі як: «Розвиток креативності та творчої обдарованості школярів шляхом особистісно зорієнтованого використання інноваційних технологій».
З цього випливає мета методичної роботи: впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання школярів; сприяння розвитку творчої обдарованості кожного учня та формування вміння креативно підходити до розв'язання поставлених задач.
Мета методичної роботи реалізовується розв'язанням таких конкретних завдань, а саме:
- формувати в учнів науковий світогляд;
- розвивати пізнавальні й творчі здібності школярів;
- формувати вміння спостерігати життя, давати оцінку фактам і явищам,висловлювати власні думки, виявляти своє ставлення до вчинків людей;
- розвивати в учнів потребу в естетичному самовдосконаленні.
Основними цілями роботи методичного об'єднання є:
- підвищення ефективності уроку з використанням інноваційних технологій;
- підвищення фахової майстерності(курси, взаємовідвідування уроків передових учителів);
- розвивати інтереси учнів до предмету(екскурсії, творчі роботи, уроки - семінари, уроки - диспути).
- розвивати творчі здібності обдарованих дітей через факультативні заняття, олімпіади;
- розвивати усне і писемне мовлення (участь у конкурсах читців, міні - виставки);
- залучати учнів до читання додаткової літератури (конференції, круглі столи).
Робота членів методоб'єднання відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи та прийоми: «Ажурна пилка», «Мозкова атака», «Мікрофон», робота в парах, групах. 
На кафедрі працюють креативні вчителі, які з учнями відвідують музеї, театри, подорожують містами України.
На уроках та позакласних заходах активно використовують аудіо-, відеотехніку.
Учителі та учні співпрацюють: разом готуються до олімпіад та конкурсів, що проводяться у школі, районі, місті.
До складу кафедри входять 6 вчителів української мови і літератури:
  • Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель - 3
  • Спеціаліст вищої категорії - 2
  • Спеціаліст першої категорії - 1
  • Спеціаліст - 1
Мазарчук Алла Василівна
Вчитель української мови та літератури, заступник директора, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, педагогічний стаж - 25 років. 
Педагогічне кредо: «Викладання - це мистецтво, а не ремесло - у цьому самий корінь учительської справи... Вічно винаходити, удосконалюватися - от єдиний можливий курс сучасного вчителя».
Працює над методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в парадигмі особистісно - орієнтованого навчання».
Творча особистість. Сумлінний і добросовісний учитель. Уроки проводить на високому професійному рівні. Використовує диференційований підхід до учнів, індивідуальну та групову роботу. 
 
Станкевич Наталя Василівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж - 16 років.
Педагогічне кредо: «Бачу ціль, не бачу перепон».
Працює над методичною проблемою: «Мовленнєвий етикет учнів».
Досвідчений, ерудований, творчий вчитель. На своїх уроках широко використовує інтерактивні методи навчання. Підготувала призера міської олімпіади з української мови та літератури (Станкевич Олексій).
 
 
Колесник Олена Петрівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, педагогічний стаж - 24 років.
Педагогічне кредо: «Працювати, працювати, працювати...». 
Працює над методичною проблемою: «Сучасні уроки української мови та літератури у форматі ЗНО».
Досвідчений учитель, має ґрунтовний рівень професіоналізму. Творча, ініціативна, ерудована особистість. Широко використовує на уроках інноваційні технології навчання. Роботу спрямовує на розвиток творчої особистості. Голова методичного об'єднання учителів української мови та літератури. Має призера у міському конкурсі ім. П. Яцика (1 місце Фасова Олеся).
 
Бохонко Любов Олександрівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, педагогічний стаж - 35 років.
Педагогічне кредо: «Головне - навчити дітей мислити». 
Працює над методичною проблемою: «Удосконалення роботи з невстигаючими учнями (індивідуальні консультації, додаткові завдання)».
Учитель сумлінний, досвідчений, творчий. На уроках свою роботу спрямовує на розвиток творчої особистості.
 
Гура Таїсія Дмитрівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж - 15 років..
Голова профспілки школи.
Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться».
Працює над методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей обдарованих учнів через факультативні заняття, олімпіади, конкурси тощо».
Сумлінний і добросовісний учитель. Уроки проводить на високому професійному рівні.
 
Ящук Людмила Леонідівна
Вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж - 13 років.
Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».
Працює над методичною проблемою: «Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури».
Учитель сумлінний, творчий. На уроках використовує елементи ейдетики.
 

Учителі зарубіжної літератури та російської мови
 
    Робота вчителів зарубіжної літератури та російської мови направлена на оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та вдосконалення науково-методичної роботи на уроках російської мови та зарубіжної літератури; створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук. На кафедрі працюють 6 педагогів.

 Циркун Галина Сергіївна 

 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», керівник методичного об'єднання, учасник заходів, проведених для учителів міста 2013, 2015 роках, «Педагогічна майстерня», «Створення цифрового портфоліо», учасник конкурсу професійної майстерності «Мистецтво педагогічної комунікації».
Стаж - 27 років, у закладі працює з 1992 року.
Педагогічне кредо: «Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю».
Працює над проблемою: «Шляхи формування компетентної особистості з використанням інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури та російської мови».

 

Андреєва Інна Анатоліївна

 Кваліфікаційна категорія «учитель першої категорії».

Педагогічний стаж - 29 років, у закладі працює з 2000 року.
Педагогічне кредо: «Вчитель виведе в дорогу і прийде на допомогу».
Працює над проблемою: «Впровадження новітніх технологій та розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури».

 

 Ванжула Олена Вікторівна

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель». 

Стаж - 16 років, в закладі працює з 2001 року.

Педагогічне кредо: «Вчительство - це мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності».
Працює над проблемою: «Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках зарубіжної літератури».

 

 Дорох Галина Володимирівна

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», нагороджена значком «Відмінник народної освіти УРСР». Завідувач кабінетом зарубіжної літератури. 

Стаж - 37 років, в закладі працює з 1981 року.

Учасник виставки «Сучасні навчальні заклади - 2011». Учасник конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», у номінації «Електронно-освітній ресурс».
Педагогічне кредо: «Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень : навчаючи - учись, навчаючи - твори, у процесі творчості -навчай».
Працює над проблемою: «Використання WEB технологій в процесі викладання зарубіжної літератури». На допомогу учителям зарубіжної літератури та дітям створила блог «Творча майстерня Галини Дорох».
 

 Прадивлянна Тетяна Михайлівна

 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Стаж - 43 роки, у закладі працює з 1982 року.
Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом». Працює над проблемою: «Впровадження новітніх технологій як засіб вдосконалення викладання російської мови та зарубіжної літератури». 
Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: vinschool20@gmail.com