Головна Майбутньому першокласнику Дистанційне навчання Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів філологічних дисциплін

Учителів української мови, української та зарубіжної літератури
 
 
Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним із провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.
Найголовніше та найістотніше у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги вчителям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.
Протягом тривалого часу на кафедрі була створена власна система роботи.
Педагогічне кредо нашого колективу: "Творчий союз учителя та учня - запорука розвитку інтелектуальної особистості учасників навчально - виховного процесу. Новаторство, творчість, професіоналізм - запорука успіху колективу".
Головне призначення методичного об'єднання вчителів словесників реалізується у такій проблемі як: «Розвиток креативності та творчої обдарованості школярів шляхом особистісно зорієнтованого використання інноваційних технологій».
З цього випливає мета методичної роботи: впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання школярів; сприяння розвитку творчої обдарованості кожного учня та формування вміння креативно підходити до розв'язання поставлених задач.
Мета методичної роботи реалізовується розв'язанням таких конкретних завдань, а саме:
- формувати в учнів науковий світогляд;
- розвивати пізнавальні й творчі здібності школярів;
- формувати вміння спостерігати життя, давати оцінку фактам і явищам,висловлювати власні думки, виявляти своє ставлення до вчинків людей;
- розвивати в учнів потребу в естетичному самовдосконаленні.
Основними цілями роботи методичного об'єднання є:
- підвищення ефективності уроку з використанням інноваційних технологій;
- підвищення фахової майстерності(курси, взаємовідвідування уроків передових учителів);
- розвивати інтереси учнів до предмету(екскурсії, творчі роботи, уроки - семінари, уроки - диспути).
- розвивати творчі здібності обдарованих дітей через факультативні заняття, олімпіади;
- розвивати усне і писемне мовлення (участь у конкурсах читців, міні - виставки);
- залучати учнів до читання додаткової літератури (конференції, круглі столи).
Робота членів методоб'єднання відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи та прийоми: «Ажурна пилка», «Мозкова атака», «Мікрофон», робота в парах, групах. 
На кафедрі працюють креативні вчителі, які з учнями відвідують музеї, театри, подорожують містами України.
На уроках та позакласних заходах активно використовують аудіо-, відеотехніку.
Учителі та учні співпрацюють: разом готуються до олімпіад та конкурсів, що проводяться у школі, районі, місті.
Робота вчителів зарубіжної літератури та російської мови направлена на оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та вдосконалення науково-методичної роботи на уроках російської мови та зарубіжної літератури; створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук.
 
 
 Мазарчук Алла Василівна -
учитель української мови та літератури, заступник директора, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Тема самоосвіти: "Впровадження новітніх технологій як засіб вдосконалення викладання української мови та літератури".

 


 Станкевич Наталя Василівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Тема самоосвіти: "Творче використання елементів українознавства у формуванні національної свідомості на уроках української мови та літератури".

 Гура Таїсія Дмитрівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
Тема самоосвіти: "Інфографіка та ментальні карти на уроках української мови та літератури".
 Колесник Олена Петрівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист.
Тема самоосвіти: "Формування компетентностей шляхом особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури".
 


Ящук Людмила Леонідівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Тема самоосвіти: "Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури".

 Андреєва Інна Анатоліївна -учитель української мови, української та  зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія -учитель першої категорії.
Тема самоосвіти: "Впровадження новітніх технологій та розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури".
 Канюк Валентина Михайлівна - учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії.
Тема самоосвіти: "Сучасні уроки української мови та літератури з використанням інформаційних технологій навчання". 
 


Ванжула Олена Вікторівна -учитель української мови та літератури.
Кваліфікаційна категорія -спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель».

Тема самоосвіти: "Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках української літератури".

 

Дорох Галина Володимирівна - учитель зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист», нагороджена значком «Відмінник народної освіти УРСР».

Тема самоосвіти: «Використання WEB технологій в процесі викладання зарубіжної літератури».

Блог, який веде вчитель: «Творча майстерня Галини Дорох».

 


Циркун Галина Сергіївна - учитель зарубіжної літератури.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "старший вчитель".

Тема самоосвіти: «Шляхи формування компетентної особистості з використанням інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури».

 

Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: headmaster@sch20.vin.ua