Головна Дистанційне навчанняМайбутньому першокласнику Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів іноземних мов

 

Свою діяльність вчителі кафедри спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.
У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків і проведення їх у мультимедійному класі, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
Робота членів кафедри відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи: «прес», «коло ідей», «мозковий штурм», симулятивні ігри та рольові ігри, робота у творчих групах. Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах знавців англійської мови ‘Puzzle', ‘Greenwich' та німецької мови «Орлятко».
Напрями роботи вчителів кафедри: пошук шляхів підвищення ефективності уроку та професійної майстерності педагога, його відповідальності за навчання і виховання підростаючого покоління, підготовки учнів до життя; використання сучасних інформаційних технологій при навчанні іноземній мові; підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови за допомогою комп'ютерних технологій; творче опрацювання програмового матеріалу на основі використання різновидів лексичних, граматичних та мовленнєвих вправ; ефективні види діяльності на уроці, що допомагають активізувати пам'ять, увагу, уяву, знання, збагатити словниковий запас, оживити матеріал підручника для досягнення найкращих результатів в оволодінні англійською мовою; нові методичні підходи у навчанні учнів англійській мові; підбір аудіо-відео матеріалів для початкових, середніх та старших класі; підготовка груп учнів-старшокласників екскурсоводів для проведення екскурсій у шкільних музеях англійською мовою; проведення пошукової роботи, збір країнознавчих матеріалів з метою використання матеріалу на уроках і в позаурочний час; здобування навиків ділової мови на уроках та заняттях курсів за вибором; активізація роботи щодо обладнання навчальних кабінетів; удосконалення проведення предметного тижня.
На кафедрі працюють 17 вчителів: «Відмінник народної освіти», спеціаліст вищої категорії, старший вчитель - 1, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель -2, спеціаліст вищої категорії, вчитель-метод 
 
   

Слободянюк Ірина Сергіївна
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, керівник методичного об'єднання вчителів іноземних мов з 2020-2021н.р..
Стаж роботи: 25 років, в закладі працює з 2000 року.
Педагогічне кредо: «Відкрити у кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути».
У 2003-2008 р.р. керівник методичного об'єднання.
У 2009-2010 навчальному році приймала участь у «Ярмарку фахових сподівань» навчально-методичний посібник «Контрольні роботи з англійської мови для учнів 5-8 класів». У тому ж році була керівником творчої групи вчителів. Випустили методичний посібник для вчителів «Метод проектів».
У 2011-2012 навчальному році приймала участь у «Ярмарку фахових сподівань» навчально-методичний посібник "Conditional Sentences"
2013 р. - учасник X Всеукраїнського кокурсу «Вчитель-новатор»;
Постійний член журі міського етапу олімпіади з англійської та німецької мов.
З 2009 року екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.
Співавтор навчально-методичного посібника, який був відзначенений золотою медаллю на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» у 2016 році та дипломом І ступеню на міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).
 
Стукаленко Лілія Василівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка «EnglishClub»
Стаж роботи: 22 років, в закладі працює з 1998 року.
У 2008-2020 р.р. керівник методичного об'єднання.
Педагогічне кредо: «Тільки те навчання гарне, котре стимулює розвиток, веде його за собою, а не служить просто збагаченню дитини новими відомостями, що легко входять у його свідомість».
Випустила навчально-методичний посібник «Навчання аудіюванню англійською мовою на прикладі теми: «Подорож».
У 2008-2009 навчальному році керівник проекту: «Going to school around theworld», у 2009-2010 навчальному році участь класу у загальношкільному проекті «Феєрія смаку та аромату» (італійська кухня).
Керівник творчої групи учителів англійської мови м. Вінниці з 2012 року, автор та співавтор навчально-методичних посібників, які були відзначені золотими медалями на міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» у 2016, 2017, 2018, 2020 роках та дипломом І ступеню на міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).

У 2020 році здала міжнародний іспит Teaching Knowledge Test. Module 2 та отримала сертифікат Band 4, що підтверджує найвищий рівень компетенції викладача спланувати урок або серію уроків, з використанням відповідних матеріалів для реалізації уроку (серії уроків)

Постійний член організаційного комітету міського етапу олімпіади з англійської мови.
З 2009 року екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

Сішко Марина Леонідівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник гуртка «EnglishClub».
Стаж роботи: 14 років, в закладі працює з 2004 року.
Педагогічне кредо: «Зумій запалити іскорку творчості, бажання, навчи працювати точно й акуратно - пожнеш подвійний успіх, щастя творчої співпраці».
Учасник X Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор».
2016 р.- учасник міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2016» (у складі творчої групи); учасник міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 2017» (у складі творчої групи);
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).
Постійний член журі міського етапу олімпіади з англійської мови.

 
Приймачук Броніслава Станіславівна
Вчитель англійської мови, «Відмінник народної освіти», спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
Стаж безпосередньої педагогічної діяльності: 49 років, в даній школі працює з 1982 року.
Педагогічне кредо: «Учень - це не посудина, яку потрібно заповнити, учень - факел, який треба запалити».
Стародавня мудрість
З 1994 по 2009 - старший викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Постійний член журі міського етапу олімпіади з англійської мови.
З 2009 по 2018 р.р. - екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

 

Гнатенко Олена Андріївна
Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Стаж: 24 роки, в закладі працює з 1997 року.
Педагогічне кредо: «Люди вчаться тому, чого ви їх вчите, а не тому, чому ви хочете їх навчити».
Беррес Фредерік Скіннер (1904-1990,
американський вчений-психолог)
В 2010-2011 навчальному році член методичної ради.
Керівник проекту «Одяг Великобританії».
Працює над навчально-методичним посібником «Навчання читанню».
Член журі міського етапу олімпіади з англійської мови.
Співавтор навчально-методичного посібника, який був відзначенений золотою медаллю на міжнародній виставкці «Сучасні заклади освіти» у 2016 році та дипломом І ступеню на міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».

 

Парамзіна Ірина Сергіївна
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст І кваліфікаційної категорії; секретар шкільного наукового товариства учнів «Smart»;
Стаж роботи: 8 років;
Педагогічне кредо: Ваша сила - віра в себе. Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток. Ваші здібності - культура самостворення.
2013 р- учасник X Всеукраїнського кокурсу «Вчитель-новатор»;
2015 р. - переможець міського конкурсу молодих педагогів «Надія-2015»;
2016 р. - учасник міського конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»;
2016 р. - учасник конкурсу «Ukrainian Cultural Time» проведеному міжнародним видавництвом MM Publication спільно з Міністерством освіти і науки України на підтримку ініціативи Президента України «2016 - Рік англійської мови в Україні»;
2016 р.- учасник міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2016» (у складі творчої групи);
2017 р. - учасник міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 2017» (у складі творчої групи);
З 2016 р. організатор спортивно-інтелектуальної гри «Quest»міжнародного фестивалю освітніх технології «ПЕРСЕКТИВА»;
З 2017 Р. член журі міського етапу олімпіади з німецької мови:
Автор навчально-методично посібника «Формування граматичних навичок за SOS-Methode на уроках німецької мови»»; автор публікації «Оптимізація навчально-виховного процесу з англійської мови за допомогою елементів мнемотехніки при вивченні лексичних одиниць».
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).

 

Бузниковата Анна Олександрівна
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст;
Стаж роботи: 6 років;
2014-2016 н.р. - вчитель англійської та німецької мов загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню №13 ВМР»
З 2016 - вчитель англійської мови комунального закладу загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню № 20 ВМР»
Педагогічне кредо: Знаю. Хочу дізнатись. Рухаюсь вперед.
2016 р. - призер міського конкурсу молодих педагогів «Надія-2016»;
2016 р. - учасник конкурсу «Ukrainian Cultural Time» проведеному міжнародним видавництвом MM Publication спільно з Міністерством освіти і науки України на підтримку ініціативи Президента України «2016 - Рік англійської мови в Україні»;
З 2017 р. член журі міського етапу олімпіади з німецької мови.

 

Шевченко Світлана Валеріївна
Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник «Школи педагогічної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів», організатор традиційних щорічних «Педагогічних ярмарків» (спільні проекти «Школи педагогічної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів» та «Школи передового педагогічного досвіду.
Стаж роботи 21 рік, в закладі працює з 1999 року.
Педагогічне кредо:
Ранок життя - освіті.
Серце - ціни немає!
Праця і сила в світі
Життєвий скарб надбає.
У 2008-2009 навчальному році керівник проекту «Їжа. Кулінарні книжки», у 2009-2010 навчальному році участь класу у загальношкільному проекті «Феєрія смаку та аромату» (англійська кухня).
У 2010-2011 навчальному році третє місце учнів класу у Всеукраїнській учнівській експедиції «Стежинами нашої Батьківщини» (напрямок «Із попелу забуття»)
У 2013 -посібник для пришкільних таборів " Табір "Дивограй"", написаний у співавторстві зі Слушним О.М., зайняв ІІІ місце на конкурсі навчальних посібників " Ярмарок фахових сподівань - 2013"
2007- 2021 - керівник Школи молодого вчителя " Палітра", сприяє адаптації педагогів-початківців до творчої діяльності, щорічно планує і проводить фахові конкурси для молодих учителів закладу.
травень 2020 року - відвідала цикл дистанційних фахових занять Pearson ( 18 вебінарів )
06.11.2020 - 17.12.2020- брала участь в онлайн- марафоні вчительської спільноти " EdCamp Marathon - 2020"
2018-2021 - викладає англ мову в класах НУШ, практикує комунікативний підхід та гейміфіковані прийоми викладання.
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).
 
 

Редчук Лариса Олександрівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.
Стаж: 18 років, в закладі працює з 2002 року.
Педагогічне кредо: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати змогу їй пробудитися і розквітнути».

 

 

 

 

 

 

 

 Пінчук Євгенія Савівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
Стаж безпосередньої педагогічної діяльності: 50 років, в даній школі працює з 1982 року.
З 1994 по 2009 - старший викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 

Балух Ольга Володимирівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії.
Стаж: 16 років, в даній школі працює з 2020 року.
Педагогічне кредо: «"Найкращий вчитель той, хто забуває про те, що він вчитель" В.О. Сухомлинський».
Брала участь в тренінговому проекті «ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - АГЕНТИ ЗМІН»
Член журі міського етапу олімпіади з англійської мови.

 

 

Дрейчук Олеся Валентинівна
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
Стаж: 22 роки, в даній школі працює з 2018 року.
Педагогічне кредо: «Людство повинно дати дитині найкраще зі своїх надбань».
Життєве кредо: Життя коротке і потрібно багато встигнути, щоб воно було щасливе.
Член журі міського етапу олімпіади з англійської та німецької мов.
Екзаменатор ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.
Учасник ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2020» та виставці освіти за кордоном "World Edu" з методичним посібником «Міжнародне співробітництво як засіб реалізації компетентнісного підходу закладів загальної середньої освіти» (у складі творчої групи).

 

 

 Сулима Маргарита Андріївна
Вчитель англійської мови, спеціаліст.
В даній школі працює з 2020 року.
Педагогічне кредо: "Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить".

 

 

 Трач Оксана Василівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії.
Стаж: 12 років.
Педагогічне кредо: " Кожен учень - це особистість і в неї треба вкладати знання, уміння і частинку своєї душі".

 

 
 

Суліменко Віолетта Олегівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст
Стаж: 7 років
Педагогічне кредо: «До хорошого уроку учитель готується все своє
життя»
Автор наукових статей «The peculiarities of apposition» та «Historical
context and themes in Geoffrey Chaucer's «Canterbury tales»» у Вісниках
науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного
коледжу.
2017-2020рр. - бібліотекар, керівник гуртка «Спілкуємось
англійською»
2020 р. - призер міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека-
2020» в номінації «Бібліотека - територія читання».
2020р. - розробник проєкту «Читання без меж» (Навчально-методичні
матеріали інноваційного проєкту «Вінницький освітній ресурс НУШ» (у
складі творчої групи)).
2020р. - переможець конкурсу шкільних проєктів від ГО «Об'єднання»
по програмі «Локальні дії: глобальні зміни» за фінансової підтримки Чеської
Республіки у рамках Transition Promotion Program, автор проєкту «Сучасна
бібліотека SchoolLibHub: змінюється користувач - змінюємося і ми», який
здобув грантову підтримку у розмірі 45000 грн. від вищевказаної організації. 

 

Бігун Анна Володимирівна
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст.
Стаж: 3 роки.
«Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!»
З 1.09.2019 працює в ЗОШ №20 ВМР вчителем англійської мови
Працювала вчителем англійської мови у мовній студії «WOW! English» (30.01.2018-14.04.2018, м.Кропивницький);
Працювала вчителем англійської мови (вела курси) «English ABC» (03.10.2018-28.02.2019, м. Кропивницький).

 

Ткаченко Анна Олександрівна
Вчитель англійської мови, спеціаліст.
Керівник гуртка «Спілкуємось англійською»
В даній школі працює з 2020 року.
Педагогічне кредо: " Навчати з любов'ю, з душею, з терпінням. Докласти зусилля, додати уміння".

Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: headmaster@sch20.vin.ua