Головна Майбутньому першокласнику Дистанційне навчання Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів іноземних мов

 

Свою діяльність вчителі кафедри спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.
У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків і проведення їх у мультимедійному класі, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
Робота членів кафедри відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи: «прес», «коло ідей», «мозковий штурм», симулятивні ігри та рольові ігри, робота у творчих групах. Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах знавців англійської мови ‘Puzzle', ‘Greenwich' та німецької мови «Орлятко».
Напрями роботи вчителів кафедри: пошук шляхів підвищення ефективності уроку та професійної майстерності педагога, його відповідальності за навчання і виховання підростаючого покоління, підготовки учнів до життя; використання сучасних інформаційних технологій при навчанні іноземній мові; підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови за допомогою комп'ютерних технологій; творче опрацювання програмового матеріалу на основі використання різновидів лексичних, граматичних та мовленнєвих вправ; ефективні види діяльності на уроці, що допомагають активізувати пам'ять, увагу, уяву, знання, збагатити словниковий запас, оживити матеріал підручника для досягнення найкращих результатів в оволодінні англійською мовою; нові методичні підходи у навчанні учнів англійській мові; підбір аудіо-відео матеріалів для початкових, середніх та старших класі; підготовка груп учнів-старшокласників екскурсоводів для проведення екскурсій у шкільних музеях англійською мовою; проведення пошукової роботи, збір країнознавчих матеріалів з метою використання матеріалу на уроках і в позаурочний час; здобування навиків ділової мови на уроках та заняттях курсів за вибором; активізація роботи щодо обладнання навчальних кабінетів; удосконалення проведення предметного тижня.
На кафедрі працюють 18 вчителів: вчитель-методист - 2, старший вчитель - 2, спеціаліст вищої категорії - 3, спеціаліст І категорії - 2, спеціаліст ІІ категорії - 4, спеціаліст - 5.
 
 
Слободянюк Ірина Сергіївна - учитель англійської та німецької мов.
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший вчитель.
Тема самоосвіти: «Формування комунікативних компетенцій учнів на уроках англійської мови з використанням сучасних форм роботи і засобів ІКТ»
Сішко Марина Леонідівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища.  Керівник гуртка «EnglishClub».
Тема самоосвіти: «Методи ефективного викладання граматичного і лексичного матеріалу як основної складової успішного оволодіння іноземною мовою»
Гнатенко Олена Андріївна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища.
Тема самоосвіти: «Використання новітніх технологій навчання у процесі дистанційного навчання»
 
Суліменко Віолетта Олегівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії.
Тема самоосвіти: «Застосування мультимедійних технологій у навчанні англійської мови молодших школярів»

 

 
Стукаленко Лілія Василівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища.
Педагогічне звання - вчитель-методист. Керівник гуртка «EnglishClub»
Тема самоосвіти: «Використання сучасних освітніх технологій при формуванні предметних і ключових компетентностей здобувачів освіти»
 
Шевченко Світлана Валеріївна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища
педагогічне звання - старший вчитель.
Керівник педагогічної інтернатури «Палітра».
Тема самоосвіти: «Нейрофізіологічні особливості формування умінь зорового сприймання на уроках англійської мови в сучасному освітньому середовищі»
 
Редчук Лариса Олександрівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища.
Тема самоосвіти: «Розвиток навичок читання в учнів молодшої школи»

 

 

 

 

 

Петровська Наталія Вікторівна - вчитель німецької мови.
Категорія - спеціаліст.
Тема самоосвіти - "Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках німецької мови."

 Балух Ольга Володимирівна - учитель англійської мови. Голова профспільноти вчителів іноземних мов.
Кваліфікаційна категорія - вища.
Тема самоосвіти: «Метод портфоліо як ефективний засіб вивчення англійської мови»

 

 Сулима Маргарита Андріївна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст.
Тема самоосвіти: «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови»
 Трач Оксана Василівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії.
Тема самоосвіти: «Застосування інтерактивних технологій на уроках англійської мови в початкових класах»

 

Джулай Тетяна Володимирівна - вчитель англійської мови.
Категорія - спеціаліст І категорії.
Тема самоосвіти - "Методи ефективного викладання граматичного і лексичного матеріалу як основної складової успішного оволодіння іноземною мовою"

 

Пінчук Євгенія Савівна - учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - вища.
Педагогічне звання- вчитель-методист.
Тема самоосвіти: "Формування комунікативної компетенції школярів на уроках англійської мови"


Моргунова Анна Миколаївна - учитель  англійської мови
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії.
Тема самоосвіти: "Психологічна допомога в умовах воєнного часу."
 Філонова Інна Борисівна-учитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст.
Тема самоосвіти: «Інноваційно-інтегрований підхід до вивчення англійської мови».
Новини закладу