Головна Дистанційна освітаМайбутньому першокласнику Пам'ятки населенню Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів початкових класів

 

 

  

 


 
    Педагогічний колектив початкової школи складається з 22 учителів. З них 20 учителів з вищою освітою, 8 вчителів мають вищу категорію, 8 вчителів - І категорію, 2 вчителя - ІІ категорію та 4 вчителя - категорію «спеціаліст».
 Члени методичного об'єднання вчителів початкової школи працюють над темою методичного об'єднання вчителів початкової школи: «Формування та розвиток в учнів ключової навчальної компетенції в умовах впровадження Концепції Нової української школи». 
  Методичну роботу на кафедрі побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів.
Члени методичного об'єднанням вчителів початкової школи використовують авторську комплексну програму розвитку кафедри школи І ступеня "Дивись не забудь - людиною будь!". 
  У 2016-2017 н.р. було проведено міський семінар "Використання інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу" для заступників директорів з навчально-виховного процесу під керівництвом заступника директора Коломієць О.Ф. та голови МО Березовської А.М. У проведенні заходу брали участь: Сиротіна О.Л., Головня І.В., Павлюк Т.І., Лучкова Л.В., Гоцюк Н.А., Часник Т.М..

 Коломієць Ольга Федорівна - вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист
Тема самоосвіти «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті "Інтелект України"»


  Березовська Альона Миколаївна - вчитель початкових класів, голова методичного об'єднання вчителів початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища                                 Тема самоосвіти «Сучасний урок в початковій школі як форма активного навчання»
 
 Бадзюк Валентина Вікторівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Формування комунікативної компетенції молодших школярів на уроках української мови»

  Ярошевська Валентина Михайлівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший вчитель
Тема самоосвіти «Інтегровані методи навчання в початковій школі»
  Гоцюк Наталія Андріївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища
Тема самоосвіти «Шляхи формування пізнавальної активності молодших школярів у навчальній діяльності»
  Кльофас Ганна Вікторівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання»
 Матюха Альона Андріївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Інтерактивні методи навчання в початковій школі»
  Вовк Лариса Миколаївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища
Тема самоосвіти «Здоров'язберігаючі і здоров'яформуючі технології в початковій школі»
 

 

 

Руда Аліна Миколаївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Реалізація художньо-творчого підходу до формування в молодших школярів естетико-екологічного ставлення до природи»

 

  Стороженко Марина Анатоліївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів»
  Стахміч Ірина Павлівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Використання інтерактивних технологій в початковій школі»
  Дода Людмила Григорівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Розвиток пам'яті у молодших школярів»
 

Мірчук Людмила Василівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Стимулювання пiзнавальної активностi учнiв початкових класiв, як засiб формування ключових компетентностей»

  Сиротіна Ольга Леонідівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший вчитель  
Тема самоосвіти «Використання розвивальних ігор як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного віку»
  Зайцева Людмила Сергіївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в початковій школі»
  Гусак Тетяна Олександрівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках в початковій школі»
  Павлюк Тетяна Іванівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища
Тема самоосвіти «Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання»
  
  Лучкова Лариса Василівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - вчитель-методист
Тема самоосвіти «Розвиток читацької навички у молодших школярів»
  Головня Ірина Володимирівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст, педагогічне звання - старший вчитель
Тема самоосвіти «Використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі школярів»
  Бубелянчик Марина Валеріївна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - вища                              Тема самоосвіти «Використання розвиваючих ігор, як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного віку»

 

 Панченко Наталія Іванівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Ігрові технології навчання у початковій школі»

 

  
 Притулюк Наталія Володимирівна - вчитель початкових класів 
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Розвиток математичних здібностей»
  Шарапова Галина Петрівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти «Дидактична гра на уроках української мови»
  Літв'якова Інна Дмитрівна - вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Тема самоосвіти «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики засобами ІКТ»
 Попова Леся Вікторівна - вчитель початкових класів, інформатики. 
Кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії. 
Тема самоосвіти «Формування ключових компетентностей з інформатики в учнів початкових класів
»
  
Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: vinschool20@gmail.com