Головна Майбутньому першокласнику Дистанційне навчання Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Кафедра вчителів природничих дисциплін

Освіта в сучасному світі націлена на розвиток і саморозвиток учнів відповідно до їхніх потреб та уподобань. При цьому основою й середовищем для особистісного розвитку стають не просто предметні знання, вміння та навички, а й досвід особистості щодо оволодіння ними. Суспільство вимагає від освітньої галузі створення таких умов, у яких дитина без шкоди для здоров'я освоює культурні цінності та різноманітні види діяльності, набуває знань і вмінь, які необхідні їй для життя й реалізації себе в складному суспільстві. 
Тому, головною метою вчителів природничого циклу є створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, залучення їх до систематичної науково - дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення.
У 2023-2024 н.р. члени методичного об'єднання працюють над реалізацією нової науково-методичної проблеми МО: «Створення комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничого циклу як засіб формування компетентної особистості в умовах нової української школи»
До складу методичного об'єднання вчителів природничого циклу входять 7 учителів.

Гаврилюк Катерина Анатоліївна
Заступник директора з виховної роботи, вчитель географії 
Закінчила ВДПУ ім.М. Островського, 1996 рік
Категорія - вища
Педагогічне звання - вчитель-методист
Педагогічний стаж - 26 років.
Тема самоосвіти: "Проєктні технології як елемент формування предметних компетенцій на уроках природничого циклу" 

Сольська Людмила Петрівна
Вчитель хімії.
Класний керівник 6-Б класу
Закінчила ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2002 рік
Категорія - вища
Педагогічне звання - вчитель-методист
Педагогічний стаж - 21 років
Тема самоосвіти: «Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії шляхом створення комп'ютерно - орієнтованого середовища навчання»
Член школи неперервного науково-методичного зростання в складі динамічної творчої групи вчителів біології та хімії на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»  (2016-2020 р.)
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» номінація «Хімія» - І місце 

 

 

Місяць Світлана Михайлівна
Вчитель географії та природознавства
Класний керівник 6-В класу
Закінчила ВДПІ ім.М. Островського, 1988 рік
Категорія - вища
Педагогічне звання - вчитель - методист
Педагогічний стаж - 35 роки
Тема самоосвіти: «Розвиток ключових компетентностей на уроках природничого циклу»

 

 

Церковний Ігор Леонтійович
Керівник професійної спільноти вчителів природничого циклу.
Вчитель біології.
Закінчив ВДПІ ім.М.Островського, 1996 рік
Категорія - вища
Педагогічне звання - вчитель-методист
Педагогічний стаж - 27 років
Тема самоосвіти: «Створення комп'ютерно - орієнтованого середовища навчання біології як засіб формування компетентної особистості»
Член школи неперервного науково-методичного зростання в складі динамічної творчої групи вчителів біології та хімії на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»  (2015-2020 р.)
Голова МО вчителів біології міста (2015-2020), Переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012» номінація «Біологія» - І, місце переможець Всеукраїнського конкурсу «Кліматичні краплі» - ІІІ місце  

Шаповал Ярослав Юрійович
Вчитель географії та хімії
Класний керівник 9-А класу
Закінчив ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2018 рік
Категорія - перша
Педагогічний стаж - 6 років
Тема самоосвіти: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії з використанням інноваційних технологій»
Переможець міського конкурсу молодих педагогів «Надія 2019» - І місце

 

 

 

Сергєєв Олексій Вікторович
Вчитель біології та хімії
Класний керівник 7-А класу 
Закінчив ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2020 рік  
Категорія - друга
Педагогічний стаж - 3 роки 
Тема самоосвіти: «Використання різномодального середовища та інтерактивних технологій в контексті формування компетенцій на уроках біології»
 
Мукомел Оксана Вікторівна
Вчитель біології.
Класний керівник 5-В класу
Закінчила ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006 рік.
Категорія - вища.
Педагогічне звання - старший вчитель.
Тема самоосвіти: "Розвиток компетентностей учнів на основі інноваційних технологій у системі біологічних знань".


Авторське навчально-методичне забезпечення уроків з використанням комп'ютерно - орієнтованого середовища навчання предметів природничого циклу неодноразово експоновано вчителями школи на міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», на яких отримували дипломи, золото та срібло. 14-16 березня 2019 р. відбулась Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев'ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» в Київському Палаці дітей та юнацтва. Там була представлена методична розробка на тему: «Упровадження STEАM - технологій в освітній процес комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради", до якої долучилися вчителі кафедри Церковний І.Л., Сольська Л.П. та Шаповал Я.Ю. За рішенням оргкомітету виставки наш заклад нагороджено золотою медаллю та дипломом І ступеня.
26 жовтня 2018 року у нашому навчальному закладі відбувся науково-практичний семінар: "Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації", під час якого вчителі кафедри Сольська Л.П. та Церковний І.Л. виступали із своїми доповідями. 
Церковний І.Л. та Сольська Л.П. є членами школи неперервного науково-методичного зростання в складі динамічної творчої групи вчителів біології та хімії на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», де постійно працюють над розробками сучасних науково-методичних посібників.
Участь у фахових конкурсах
У 2018-19 н.р. вчитель географії - Шаповал Я.Ю. брав участь у міському конкурсі молодих педагогів «Надія 2019», де отримав І місце.
Крім того, посібник Шаповала Я.Ю.: «Євразія. Динамічне відео для уроків географії (7клас) за технологією «перевернутого навчання» посів І місце у міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань».
У 2019-2020 н.р. вчитель хімії - Сольська Л.П брала участь у Всеукраїнському конкурсі "Вчитель року", де виборола І місце уномінації "Хімія"
Робота з обдарованими дітьми
Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах - важлива складова навчально-виховного процесу, що сприяє не тільки підвищенню їхньої зацікавленості у навчанні, але й формуванню у них важливих інтелектуальних та загально навчальних умінь: аналізувати, узагальнювати та систематизувати фактичний і теоретичний матеріал, працювати з різними інформаційними джерелами, формулювати відповідь на запитання проблемного характеру, встановлювати внутнішньо- та міжпредметні зв'язки, конкретизувати набуті знання, логічно і послідовно викладати свою думку.

 Друковані роботи
Вчителі нашої кафедри, узагальнюють свій педагогічний досвід у навчально-методичних посібниках, збірниках, друкують свої матеріали у фахових журналах, газетах, розміщують на науко-популярних сайтах.
Вчитель хімії, Сольська Л.П. у 2018 -19 н.р. у складі динамічної творчої групи, при ВАНО, працювала над збірником: «Задачі ужиткового змісту». Хімія 7-8 класи. На даний момент збірник задач надруковано видавництвом «Шкільний світ» Київ: Видавничий дім «Перше вересня» - 2018р
Вчитель біології, Церковний І.Л. у 2017 -18 рр. у складі динамічної творчої групи працював над методичною розробкою: «Дидактичні матеріали. Біологія 8 клас». Цей матеріал опубліковано у Науково-методичному посібнику, 2018р. «Дидактичні матеріали. Біологія 8 клас. Поурочний контроль».

 

Позаурочні заходи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічна база
Викладання дисциплін природничого циклу забезпечується потужною матеріально-технічною базою 3 кабінетів:
   - зразковий кабінет хімії №207 (завідуюча - Сольська Л.П.). Кабінет повністю відповідає всім вимогам для отримання якісної хімічної освіти, оснащений проектором,  комп'ютерами та доступом до мережі Інтернет
   - кабінет біології №218 (завідуючий - Церковний І.Л.). В кабінеті створені всі умови для здобування біологічних знань, в кабінеті наявні колекції вологих препаратів та наочних демонстративних матеріалів, цифрові мікроскопи, комп'ютер з доступом до мережі Інтернет та мультимедійна дошка
   - кабінет географії №219 (завідуючий - Шаповал Я.Ю.). Кабінет забезпечує комфортні умови для здобування якісної географічної освіти. В кабінеті наявні колекції роздаткового матеріалу, комплекти карт, електронна метеостанція, комп'ютер з доступом до мережі Інтернет та активатор поверхні CamTouch
 

 

 

Новини закладу