Головна Майбутньому першокласнику Пам'ятки населенню Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Учнівське врядування
 
 
 
 
Учнівське самоврядування 
закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 
Вінницької міської ради»
 

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбуваєоться навколо; принциповість - уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність: готовність залежно від конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу.
Саме така молодь входить до Президентської ради (уряду учнівського самоврядування) закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»
Школа - це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя, своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме робота в органах учнівського самоврядування це забезпечує.
Учнівське врядування закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи та учнівського врядування.
Мета учнівського самоврядування: залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості, реалізація учнівських ініціатив та співпраця із вчительським колективом.
Завдання учнівського самоврядування:

 •  участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 • підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань;
 •  забезпечення загальношкільної дисципліни, організація чергування в закладі, у класах;
 •  організація дозвілля на перервах;
 •  проведення загально шкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
 •  організація роботи із збереження шкільного майна.
 •  організація роботи по благоустрою території школи;
 • контроль за відвідуванням учнями школи;
 •  організація та проведення семінарів, лекцій, тренінгів та інших навчальних занять, спрямованих на всебічний розвиток учнів школи.
 •  забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
 •  формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 •  сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
 •  співпраця учнів із батьківським та вчительським колективами.
Структура учнівського самоврядування:
 •  Президент учнівського врядування
 •  Прем'єр-міністр 
 •  Міністр внутрішніх справ
 •  Міністр освіти
 •  Міністр культури
 •  Міністр охорони здоров'я і спорту
 •  Міністр засобів масової інформації
 •  Міністр екології
 •  Міністр праці та соціального захисту
 •  Міністр краєзнавства і національного відродження
 •  Міністр роботи з молодшими школярами
 •  Міністр юстиції

 

Президентська рада закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»

 

Президент учнівського самоврядування закладу -
Швець Анастасія
 

 

 

Прем'єр-міністр учнівського самоврядування закладу 
Даценко Єлизавета

 

 


Міністерство внутрішніх справ, міністр -
Часник Катерина

Основні напрямки діяльності:
 •  здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку школу;
 •  веде документацію Президентської ради;
 •  здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, чергування, дотримання Статутних вимог у школі та за її межами, профілактичну роз'яснювальну роботу, чергування на заходах.

 

Міністерство освіти 

 міністр - Щербацька Дар'я

 

 

Основні напрямки діяльності:
 •  здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
 •  організовує консультаційну допомогу з предметів;
 •  бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
 •  контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
 •  веде боротьбу з пропусками уроків.

 

 

Міністерство юстиції,
міністр - Ситник Роман
 
 

Основні напрямки діяльності:

 

 •  здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
 •  забезпечує захист прав та інтересів учнів;
 •  контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів);
 •  виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»;
 •  проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

 

 

Міністерство праці та соціального захисту,
міністр Каленюк Ольга
 
 

Основні напрямки діяльності:

 

 •  здійснює профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
 •  виховує готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
 •  піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих; дбає про збереження шкільного майна;
 •  організовує проведення трудових операцій, десантів.

 

 

Міністерство культури, 
міністр - Гилюк Єлизавета
 

 

Основні напрямки діяльності:

 

 •  організовує естетичне виховання учнів;
 •  організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
 •  розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами;
 •  оформляє альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у школі;
 •  залучає дітей до народної творчості, національної культури;
 •  здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.
 
Міністерство засобів масової інформації,
міністр - Жиліна Юлія
 

 

Основні напрямки діяльності:

 •  забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
 •  розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;
 •  розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;
 •  сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;
 •  виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

 

Міністерство охорони здоров 'я і спорту,
міністр - Бойко Олександр
 

 

Основні напрямки діяльності:

 •  забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я;
 •  формує навички здорового способу життя;
 •  пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
 •  залучає учнів та батьків до спортивно-масової, туристичної* та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 •  організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
 •  проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
 •  забезпечую розробку та організацію туристичних заходів;
 •  організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі та туристичні заходи.

 

 

Міністерство екології,
міністр - Гудзішевська Діана
 
 
Основні напрямки діяльності:
 •  здійснює контроль за санітарним станом, озелененням класів і школи в цілому;
 •  охороняє довкілля;
 •  слідкує за чистотою учнів і їх зовнішнім виглядом.
Міністерство краєзнавства і національного відродження,   міністр - Січкоріз Анастасія
 

 

Основні напрямки діяльності:

 •  організовує пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу;
 •  долучає дітей до народної творчості, вивчення культурно-духовного життя Вінниччини, України;
 •  сприяє відродженню національної культури.
 
Міністерство роботи з молодшими школярами,
міністр - Островська Анастасія
 

 

Основні напрямки діяльності:

 •  організовує змістовне дозвілля школярів початкових класів;
 •  здійснює шефську роботу над учнями 1-4 класів;
 •  піклується про молодших школярів.

 

 

Знайомтеся з новинами
Газета учнівського самоврядування закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»

 

«На 20-ій хвилі»

Газета 1

  Газета 2  

 

Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел.(0432) 68-89-97, 68-88-03 E-mail: sch20@galaxy.vn.ua vins20@ukr.net