Головна Дистанційне навчанняМайбутньому першокласнику Оголошення Контакти Звернення громадян
Розділи сайту
Учнівське врядування
Учнівське самоврядування 
комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 
Вінницької міської ради»
 

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо; принциповість - уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність: готовність залежно від конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу.

Саме така молодь входить до Президентської ради (уряду учнівського самоврядування) комунального закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» 
Школа - це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя, своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме робота в органах учнівського самоврядування це забезпечує. 
Учнівське врядування комунального закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи та учнівського врядування.
Мета учнівського самоврядування: залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості, реалізація учнівських ініціатив та співпраця із вчительським колективом.
Завдання учнівського самоврядування:
• участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
• підготовка та проведення акцій, конкурсів, творчих звітів, змагань;
• забезпечення загальношкільної дисципліни, організація чергування в закладі, у класах;
• організація дозвілля на перервах;
• проведення загально шкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
• організація роботи із збереження шкільного майна.
• організація роботи по благоустрою території школи;
• контроль за відвідуванням учнями школи;
• організація та проведення семінарів, лекцій, тренінгів та інших навчальних занять, спрямованих на всебічний розвиток учнів школи.
• забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
• формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
• сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
• співпраця учнів із батьківським та вчительським колективами.
Структура учнівського самоврядування:
• Президент учнівського самоврядування
• Прем'єр-міністр 
• Міністр внутрішніх справ
• Міністр освіти
• Міністр культури
• Міністр охорони здоров'я і спорту
• Міністр засобів масової інформації
• Міністр екології
• Міністр праці та соціального захисту
• Міністр краєзнавства і національного відродження
• Міністр роботи з молодшими школярами
• Міністр юстиції

  

Президентська рада комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»

 

 

Президент учнівського самоврядування закладу -
Богдан Голумбйовський

 

 

 

Прем'єр-міністр учнівського самоврядування закладу 
Анна Вельгус
 
 
 
Міністерство внутрішніх справ

Міністр - Дахновська Вікторія

Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку школу;
• веде документацію Президентської ради;
• здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, чергування, дотримання Статутних вимог у школі та за її межами, профілактичну роз'яснювальну роботу, чергування на заходах.

 

 Міністерство освіти 

Міністр - Коломійчук Юліана
Основні напрямки діяльності:
• здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
• організовує консультаційну допомогу з предметів;
• бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
• контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
• веде боротьбу з пропусками уроків.

 

 Міністерство юстиції


Міністр - Швець Вероніка
Основні напрямки діяльності:
• здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
• забезпечує захист прав та інтересів учнів;
• контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів);
• виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»;
• проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

 

Міністерство праці та соціального захисту

Міністр - Янішевська Ангеліна
Основні напрямки діяльності:
• здійснює профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
• виховує готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
• піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих; дбає про збереження шкільного майна;
• організовує проведення трудових операцій, десантів.

 Міністерство культури

Міністр - Герасимович Анастасія

Основні напрямки діяльності:
• організовує естетичне виховання учнів;
• організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
• розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами;
• оформляє альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у школі;
• залучає дітей до народної творчості, національної культури;
• здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.

  

Міністерство засобів масової інформації

Міністр - Мариняк Анастасія
Основні напрямки діяльності:
• забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
• розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;
• розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;
• сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;
• виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

  

Міністерство охорони здоров'я і спорту

Міністр - Козаченко Денис
Основні напрямки діяльності:
• забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я;
• формує навички здорового способу життя;
• пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
• залучає учнів та батьків до спортивно-масової, туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи;
• організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
• проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
• забезпечую розробку та організацію туристичних заходів;
• організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі та туристичні заходи.

Міністерство екології

 

Міністр - Крижанівський Віталій

Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за санітарним станом, озелененням класів і школи в цілому;
• охороняє довкілля;
• слідкує за чистотою учнів і їх зовнішнім виглядом;
• контролює участь учнів в проекті «Кліматичні краплі»

 

 

Міністерство краєзнавства і національного відродження

Міністр - Гриценюк Діана

Основні напрямки діяльності:
• організовує пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу;
• долучає дітей до народної творчості, вивчення культурно-духовного життя Вінниччини, України;
• сприяє відродженню національної культури.

 

Міністерство роботи з молодшими школярами

Міністр - Вермеяш Дар'я 

Основні напрямки діяльності:
• організовує змістовне дозвілля школярів початкових класів;
• здійснює шефську роботу над учнями 1-4 класів;
• піклується про молодших школярів.
Знайомтеся з новинами
Газета учнівського самоврядування комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»

Знайомтеся з новинами

Інстаграм : https://www.instagram.com/s20_vn/
Фейсбук: https://www.facebook.com/s20vn/
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC_gJ0OnbVGKRN_nGhrmbs1A
Телеграм: https://t.me/s20_vn

 

 

Новини закладу
Корисні посилання
21023, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266 тел. 097-365-20-20 E-mail: headmaster@sch20.vin.ua